Darowizny i podatek

Od kilku lat ustawy podatkowe pozwoliły na ulgi w podatku dochodowym dla osób i firm, które przekazują darowizny

Na czym polega istota odliczenia, ulgi podatkowej w przypadku darowizn?

 

Postawę opodatkowania stanowi nasz dochód. Im mniejszy jest dochód, tym mniejszy jest podatek, który płacimy. Przekazując darowiznę organizacji, zmniejszamy nasz dochód o kwotę przekazanej darowizny, w związku z czym płacimy niższy podatek.

 

Czym jest darowizna i czym różni się od przekazywania 1% odpisu podatku dla organizacji pożytku publicznego?

Darowizna to określona kwota, przekazywana organizacji pozarządowej w formie przelewu bankowego. Darowizna to nie to samo co odpis 1%! To są dwie zupełnie różne możliwości wspierania organizacji.

Darowiznę wpłacamy w takiej kwocie, jaką my uznajemy za stosowną i odliczamy ją od dochodu. Natomiast odpis 1% podatku obliczamy wg wzoru ustalonego przez organy państwa i odpisujemy ją od podatku.

 

Kto może przekazać darowiznę i skorzystać z ulgi?

Darowizny mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, tzn. osoby prawne rozliczające się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawy prawne:
Osoby fizyczne rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), a osoby prawne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 roku, nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami)

 

Czy każda darowizna podlega odliczeniu?

 

Nie, tylko darowizna przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, które realizują te cele.

Są to m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ekologia. Sfera zadań publicznych określona w ustawie jest bardzo szeroka i właściwe wszystkie działania podejmowane przez organizacje pozarządowe mieszczą się w tej definicji, aczkolwiek zawsze lepiej to potwierdzić.

 

Kiedy mogę odliczyć darowiznę?

 

Najważniejsza zasada odliczeń mówi, że darowizny odliczamy w tym roku, w którym przekazaliśmy darowiznę, więc jeżeli wpłaciliśmy darowiznę na konto organizacji w 2010 roku, odpisu dokonujemy w rozliczeniu (PIT-37 lub 36 w przypadku osób fizycznych) za ten rok, czyli w zeznaniu rocznym, które składamy do 30.04.2011 roku (w przypadku osób prawnych – 31.03.2011 roku).

 

Ile mogę odliczyć, jak to technicznie wygląda?

 

Osoby fizyczne mogą dokonać odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Osoby prawne podobnie, tylko że limit procentowy wynosi 10% dochodu.

 

 

Jak to wygląda w praktyce dla osób fizycznych?

Np. w roku 2010 nasz przychód wynosi 120 tys. zł, koszty uzyskania przychodu – 20 tys. zł, w związku z czym nasz dochód to 100 tys. zł (120 tys. minus 20 tys. = 100 tys.).
Przekazaliśmy darowiznę na rzecz Fundacji X, sprawdziliśmy, iż ta Fundacja realizuje cele pożytku publicznego, określone w ustawie.
Nasz dochód to 100 000 zł. Dochód pomniejszamy o wysokość przekazanej darowizny, jednak nie więcej, niż 6% dochodu. A więc:

Obliczamy, o ile maksymalnie możemy zmniejszyć nasz dochód, stanowiący podstawę opodatkowania:
dochód 100 tys. zł, z tego obliczamy 6%, czyli 6 tys. zł.

Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 10 tys. zł, odliczeniu od dochodu podlega jednak tylko kwota 6 tys. zł!
Obliczamy podstawę opodatkowania: 100 tys. zł minus 6 tys. zł (ulga) = 94 000 zł.
Zmniejszyła się nasza podstawa opodatkowania, czyli zapłacimy niższy podatek!

 

Kilka uwag na koniec:

Miłego obdarowywania!

 

Numery rachunków bankowych Fundacji Oriflame Dzieciom

 

Darowizny na cele statutowe   57 1050 0086 1000 0090 3005 1800 

 

Darowizny na Program "a KuKu"   56 1050 0086 1000 0090 3005 1818